Tardigrade Onarım ve Güçlendirme Ürünleri epoksi esaslı ve solventsizdir. Eser miktarda VOC içermektedir. Çok yüksek yapışma dayanımına sahip mekanik yüklere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Uygulandıkları yüzeylerde kırık ve çatlaklara derinlemesine penetre olup; mekanik direnci arttırarak fiziksel dayanımı üst seviyelere çıkarmaktadır.

Uygulama yapılacak yüzeylerde hazırlık ve tamirat amaçlı kullanılan Tardigrade Onarım ve Güçlendirme Ürünleri uygulama detayının temel taşını oluşturmaktadır. Dünyanın en güvenilir kaynaklarından elde edilen hammaddelerle üretilen Tardigrade Onarım ve Güçlendirme Ürünleri, amaca hizmet noktasında en yüksek kaliteyi ifade etmektedir.

TARDIGRADE ERMT 900

Epoksi Esaslı, Üç Bileşenli, Solventsiz Tamir ve Dolgu Harcı

Tardigrade ERMT 900, epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu agrega içeren, solventsiz yapısal tamir ve dolgu harcıdır.

TARDIGRADE ERGF 915

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Tiksotropik Pah, Tamir ve Dolgu Harcı

Tardigrade ERGF 915, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, pasta kıvamında pah, tamir ve dolgu harcıdır. 3 – 50 mm arası çatlakların onarılmasında kullanılır.

TARDIGRADE ERAC 920

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Akışkan Ankraj ve Yapıştırma Harcı

Tardigrade ERAC 920, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamda ankraj, montaj ve yapıştırma harcıdır.

TARDIGRADE ERAC 925

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Tiksotropik Ankraj ve Yapıştırma Harcı

Tardigrade ERAC 925, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, macun kıvamında ankraj, montaj ve yapıştırma harcıdır.

TARDIGRADE ERAP 950

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz, Yapıştırma Harcı

Tardigrade ERAP 950, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz yapıştırma harcıdır

TARDIGRADE ERIR 980

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solventsiz Enjeksiyon Malzemesi

Tardigrade ERIR 980, epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akışkan kıvamda, çatlakların onarımı amaçlı enjeksiyon malzemesidir.

TARDIGRADE PRGF 900

Poliüretan – Poliürea Hibrit Esaslı İki Bileşenli, Solventsiz Dolgu Harcı

Tardigrade PRGF 900, poliüretan – poliürea hibrit esaslı, iki bileşenli, solventsiz, soğuk uygulamalı yapısal dolgu harcıdır.

TARDIGRADE TGAG 990

Özel Gradasyonlu, Katkı, Dolgu ve Serpme Amaçlı Agregalar

Tardigrade TGAG 990, endüstriyel zemin uygulamalarında katkı, dolgu ve serpme amaçlı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış özel gradasyonlu agregalardır.

TARDIGRADE TGAG 995

Özel Gradasyonlu Granit, Mermer, Doğal Taş, Cam, Ayna, Metal, Sedef, Çeşitli Midye ve İstiridye Kabuklarından Hazırlanan Agrega Karışımları

Tardigrade TGAG 995, endüstriyel terrazzo veya qcf zemin uygulamalarında dekoratif tasarım amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmış özel gradasyonlu agrega karışımlarıdır.