REÇİNE LAMİNASYON TEKNOLOJİSİ

Tardigrade, kompozit malzeme üreticilerinin ihtiyacı olan reçinelerin geliştirilmesi ve uygulanması konularında uluslararası yeterliliğe sahiptir.
Özellikle karbon elyaf, cam elyaf ve aramid elyaf ile birlikte emprenye edilebilir epoksi, poliüretan, poliürea ve polyaspartik esaslı, geniş bir yelpazeye hitap eden, yüksek performanslı reçineler tasarlamakta, üretmekte ve Ar-Ge işbirlikleri yapmaktadır.
Süreçlerimiz şunları içerir:
Laminasyon – Yüksek reaktiviteye sahip düşük viskoziteli reçine sistemleri sunmaktayız. Kompozit reçineler, tekne yapımı, özel parçalar, rüzgar değirmeni bıçakları,.. elde etmek için, cam veya karbon fiber ile sıvı olarak kalıplanıp lamine edilerek uygulanmaktadır.
Vakumlu torba infüzyonu – Birçok farklı ürün elde etmek amacı ile fiber malzemeler ile lamine edilirken kullanılan klasik metodlardan birisi de vakumlu infüzyon tekniğidir. Bu metodun temel amacı polimerlerin ekzotermik çalışma prensiplerinden doğan köpüklenmeye karşı manuel tedbir almaktır.

RTM ve pres kalıplama – Çok akışkan ve reaktif reçine sistemlerinin, orta ve yüksek seviyede reçine transfer kalıplanması üzerine kurulu bir sistemdir.
Filament sargısı – İşlem, döner bir destek (mandrel veya başka bir alet) ile boş parçaların (çeşitli bölümdeki borular, rezervuarlar, genel olarak boş parçalar) laminasyonunu gerçekleştirmek için banyo uygulaması ile emdirilmiş bir fiberin sarılmasından oluşur. Bu tür üretim modelleri ekonomik ve verimlidir. Parçaların kişiselleştirilmesi ve nihai özelliklerin tanımlanması mümkündür.
Pultrüzyon – Fiber emdirmenin sürekli işlenmesi için, içten ayırma ajanları ile doldurulmamış veya hafif doldurulmuş bir sistemdir. Genel anlamda, malzemelerin farklı sıcaklıklarda bir kalıpta kürlenmesi gerekmektedir. Üreticiler için en önemli avantaj ise reçine sisteminin sıcaklığını ve reaktivitesini kontrol ederek parametreleri optimize etmek ve dolayısıyla hızlı ve uygun maliyetli bir üretim oluşturmaktır.

Mekanik güç – Yüksek mukavemet ve düşük ağırlık, kompozit malzemelere yeni kullanım alanları açmaktadır. Ayrıca kompozit malzemeler, yüksek titreşim sönümlemesi ve düşük termal genleşme katsayısı (CTE) sağlayarak özel uygulamalar için geliştirilebilen avantajlar sunmaktadır.

Verimlilik – Kompozitler çok güçlü ve gerektiğinde elastik yapıdadır. Belirli uygulamalar için gereken parça sayısını önemli ölçüde azaltabilen tasarım ve üretim esnekliği sağlar. Ortaya çıkan sonuç, daha az hammadde, daha az bağlantı, daha az bağlantı elemanı ve daha kısa montaj süresi gerektiren bitmiş bir üründür. Kompozitlerin özellikle atmosfere açık ortamlarda aşırı sıcağa/soğuğa ve aşınmaya karşı yüksek dayanma direnci vardır. Bu üstün özellikler, bitmiş ürünün yaşam döngüsü maliyetlerini azaltmaktadır. Dolayısıyla kompozitlere geniş kullanım imkanı açılmaktadır. Örneğin yakıt ekonomisi ve verimliliği nedeniyle, bisikletten büyük ticari uçaklara kadar neredeyse her taşıma aracında kompozit parçalar tercih edilmektedir.

KOMPOZİTLERİN ENDÜSTRİYEL GELİŞİMİ

Kompozit teknolojisi, uçak üretiminden gemi yapımına, ev aletleri üretiminden uzay endüstrisine kadar hemen hemen yaşamımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin üretimi ve gelişimi asırlardır sürmektedir. Son birkaç yüz yılda yoğun olarak gelişme göstermeye başlasa da kompozit malzeme kavramının ortaya atılması ve konunun bir mühendislik konusu olarak ele alınması 1940’lı yıllara dayanır.

Doğada bulunan malzemelerin içerisine bitkisel veya hayvansal lifler konularak kırılganlık özelliğinin giderilmeye çalışılması kompozit malzemelere ilk örnekler olarak kabul edilmektedir. Tespit edilebilen en eski kompozitlerden biri kerpiç malzemesidir. M.Ö. eski Mısır medeniyetlerine kadar uzanmaktadır. Kerpiç üretiminde killi çamur ile saman sapı gibi lifler karıştırılarak malzemenin kullanım ömrü arttırılmaya başlanmıştır.

Kompozit malzeme, ortam koşullarına dayanıklı, mekanik olarak esnek ve güçlü, yoğunluk olarak hafif malzemelerden en az ikisinin (reçine ve yüksek dayanımlı elyaf grubu) mikro ölçülerde birleştirilmesi ile oluşturulan, yüksek mukavemetli ve üstün nitelikli bir mühendislik malzemesidir. Günümüzde gerek kimya sektöründeki teknolojik gelişmeler, gerekse malzeme bilimi ile ilgili mühendislik dalının ortaya çıkması ile enerji, uzay bilimleri, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, ulaşım, inşaat ve sağlık sektörü için ihtiyaca uygun yüksek mukavemetli, esnek, dekoratif ve hafif malzemeler üretilebilmektedir. Teknolojik gelişmeler ve malzeme alanındaki ilerlemeler farklı endüstriyel sektörlerin, hayal gücünü zorlayıp yeni buluşlara yönelmesini sağlamaktadır.

Kompozit malzeme üretiminde genellikle aşağıdaki özelliklerden birinin veya birkaçının geliştirilmesi amaçlanmaktadır :

 • Düşük yoğunuluk,
 • Mekanik dayanım (basma, çekme, eğilme, çarpma dayanımı),
 • Aşınma direnci,
 • Yorulma dayanımı,
 • Isı iletkenliği veya ısıl direnci,
 • Korozyon direnci,
 • Kırılma tokluğu,
 • Yüksek sıcaklığa dayanıklılık,
 • Elektrik iletkenliği veya elektriksel direnç,
 • Akustik iletkenlik, akustik yalıtım, ses yutuculuğu,
 • Sertlik ve darbe emme gücü,
 • Tasarım ve uygulanabilirlik,
 • Nihai görünüm, …

 

KOMPOZİT MALZEMELERİN KULLANIM ALANLARI

ENERJİ SEKTÖRÜ

Enerji sektöründe özellikle rüzgar güllerinde yaygın olarak kompozit kullanımı mevcuttur. Kompozit malzemelerle oluşturan iskelet, rüzgar güllerinin gövdesini hafifletmekte ve darbe dayanımını arttırmaktır. Kompozit malzemelerin hafiflikleri, mukavemet dayanımları ve maliyeti dikkate alındığında rüzgar enerji sektörünün yaygınlaşmasına önemli oranda katkı sağlamıştır.

UZAY TEKNOLOJİSİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜ

Kompozit teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak kullanım alanlarına bakıldığında havacılık sanayi önem arzetmektedir. Kompozit malzemelerin hafiflikleri ve mukavemet dayanımları dikkate alındığında uçaklarda, helikopterlerde, insansız hava araçlarında ve çok çeşitli uzay araçlarında, iç ve dış mekan yapısal tasarım malzemesi olarak kullanımı ön plana çıkmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İnşaat sektöründe yapıların kullanım ömrünün artırılması için malzeme yapısının güçlendirilmeye, korunmaya, bakıma ve onarıma ihtiyacı vardır. Kompozit malzemeler kullanılma koşulları dikkate alınarak tercih edilir. Cephe korumaları, tatil evleri, büfeler, otobüs durakları, soğuk hava depoları, inşaat kalıpları,… birer kompozit malzeme kullanım alanlarıdır. Tasarımı esnek ve kolay olmakta, nakliye ve montajda büyük avantajlar sağlamaktadır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Otomotiv sektöründe kompozit kullanım amacı, aracı oluşturan iskeleti hafifletmek ve darbe dayanımını arttırmaktır. Yakıt verimi, yine kompozit malzemenin kullanımına göre değişebilmektedir. Kompozitler, otomobil, minibüs, otobüs, traktör,… kaporta, kabin, iç donanımı gibi, araçların mukavemetini kaybetmeden ağırlıklarını düşürerek kullanım kalitesi ve maliyet optimizasyonu sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca yarış odaklı otomotiv faaliyetleri içerisindeki tasarım konusunun ana malzeme grubu yine kompozitlerden oluşmaktadır.

SAVUNMA SANAYİ

Kompozit teknolojisindeki gelişmeler, savunma sanayisindeki kullanım hızının artırmasına vesile olmaktadır. Kompozit malzemelerdeki bileşenler daha dayanıklı ve daha hafif olması nedeniyle tercih edilmektedir. Özellikle savunma amaçlı bina ve zırhların üretilmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Kompozit teknolojisi özellikle ortopedide kırık kemik onarımında dış bağlantı sistemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, diş hekimliğinde diş dolgusu olarak lif ile güçlendirilmiş epoksi reçinesi kullanılmaktadır. Medikal sektör içerisinde yer alan birçok yapay uzuv imalatı artık 3D sistemler ile entegre şekilde yine kompozit sistemlerden faydalanmaktadır.

Tardigrade olarak biz, endüstriyel aktörlerin spesifik gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanmış, doğru materyali oluşturmalarına yardımcı olan, farklı kullanımlara odaklı çözümler sunmaktayız. Özetle listelenen ürünler ve tanımlar, gerçek ürün portföyümüzden sadece bir bölümdür.

“Tardigrade Akademi” bilgi havuzu, her geçen gün kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

 

Daha Fazla Bilgi