KRİSTAL – ŞEFFAF REÇİNE ÇÖZÜMLERİ

Tardigrade, döküm reçinelerine ihtiyaç duyan sektörler için ;
• Cam ile aynı kırılma indeksinde,
• Modellemeye ve kalıplamaya uyumlu,
• Dekoratif objeler için çarpıcı efektler sağlayan,
• İleri teknoloji özellikleri içeren,
• Yeni nesil kimya kültürüne tabi,
• Su gibi berrak reçineler tasarlamaktadır.
Olağanüstü berraklığa ihtiyaç duyulduğunda, su gibi şeffaf özel reçineler ile ortaya mükemmel sonuçlar çıkmaktadır.
Tardigrade, yoğun olarak çalışmakta olduğu epoksi, poliüretan, poliürea ve polyaspartik reçine sistemleri ile ihtiyaç duyulan veya talep edilen her tip kürleşme 

hızını sağlayarak döküm, doldurma, kesme, kalıplama ve kalıp sıkıştırma için kullanılabilecek formüller tasarlamaktadır. Teknik dolgu maddeleri ile birlikte kullanıldığında bu karışımlar, hacim, kütle, ısı iletkenliği ve yalıtım gibi mekanik özellikler de kazanmaktadır.
İleri teknoloji formülatörü Tardigrade, geliştirdiği yeni nesil formülasyonlar aracılığı ile, çok yüksek UV direnci de sunabilmektedir. Bu büyük gelişme sayesinde dış mekan kullanımı için tasarlanan parçalar, UV den çok az veya hiç etkilenmeyerek üreticilerin uzun ömürlü nesneler üretmesine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca Tardigrade, insan sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğundan dolayı, düşük VOC’li ve alerjik etkisi bulunmayan hammaddeleri ve formül düzeneklerini özellikle tercih etmektedir.

EPOKSİ DÖKÜM REÇİNELERİ
Epoksi reçine sistemleri ile oluşturulan döküm malzemeleri, diğer düşük performanslı reçine sistemlerine göre yeterince esnektir ve mekanik olarak dayanıklıdır. Ayrıca, epoksi reçine ile çalışmak daha az toksiktir ve epoksi daha kullanıcı dostudur.
POLİÜRETAN DÖKÜM REÇİNELERİ
Poliüretan reçine sistemleri ile oluşturulan döküm malzemeleri, diğer düşük performanslı reçine sistemlerine göre çok iyi darbe direncine sahiptir. Ayrıca, hızlı kürlenmeleri (yüzey kuruması) ve rahatsız edici koku içermemeleri tercih edilen özelliklerinin başında gelir. Poliüretanlar ihtiyaç halinde olağanüstü esnek tasarlanabilmektedir. Mükemmel termal stabiliteye ve düşük ısı direncine sahip olmaları bu reçine grubunu öne çıkarmaktadır.
Döküm reçinesi, nihai ürün ile bütünleşmek üzere kullanılan, iki bileşenli, solventsiz, bileşenlerin karışımı sonrası kürlenen / katılaşan bir

reçine tipidir. Döküm reçine sistemi termoset yapıya sahiptir. Kimyasal reaksiyon bir çapraz bağlama reaksiyonu yoluyla gerçekleşdiğinden dolayı termoplastiklerin aksine geri dönüşü yoktur.
Döküm reçinelerinin tipik kullanımları:
• Elektrikli bileşenlerin (transformatörler, izolatörler, kapasitörler, yarı iletkenler, montajlar) dökümü ve imalatı,
• Kablolar ve teller için açık temas noktalarının (kollar, enerji ve telefon hatları gibi yeraltı kablo dalları) kaplanması,
• Eritme saksı bileşenleri,
• Hızlı prototipleme,
• Bina ve anıt restorasyonu,
• Döküm için gerekli kalıpların döküm reçinesi ile kaplanması ve sertleştikten sonra orijinal parçanın çıkarılması imalatı,
• Model oluşturma (akarsu, nehir, göl vb. kopyaları) ,
• Soğuk sır oluşturarak çizilmeye ve hava koşullarına dayanıklı yüzey koruması,
• Renkli veya renksiz el sanatları için sır benzeri yüzeyler oluşturulmasıdır.

KRİSTAL – ŞEFFAF REÇİNE ÇÖZÜMLERİ

Tardigrade, döküm reçinelerine ihtiyaç duyan sektörler için ;
• Cam ile aynı kırılma indeksinde,
• Modellemeye ve kalıplamaya uyumlu,
• Dekoratif objeler için çarpıcı efektler sağlayan,
• İleri teknoloji özellikleri içeren,
• Yeni nesil kimya kültürüne tabi,
• Su gibi berrak reçineler tasarlamaktadır.
Olağanüstü berraklığa ihtiyaç duyulduğunda, su gibi şeffaf özel reçineler ile ortaya mükemmel sonuçlar çıkmaktadır.
Tardigrade, yoğun olarak çalışmakta olduğu epoksi, poliüretan, poliürea ve polyaspartik reçine sistemleri ile ihtiyaç duyulan veya talep edilen her tip kürleşme hızını sağlayarak döküm, doldurma, kesme, kalıplama ve kalıp sıkıştırma için kullanılabilecek formüller tasarlamaktadır. Teknik dolgu maddeleri ile birlikte kullanıldığında bu karışımlar, hacim, kütle, ısı iletkenliği ve yalıtım gibi mekanik özellikler de kazanmaktadır.
İleri teknoloji formülatörü Tardigrade, geliştirdiği yeni nesil formülasyonlar aracılığı ile, çok yüksek UV direnci de sunabilmektedir. Bu büyük gelişme sayesinde dış mekan kullanımı için tasarlanan parçalar, UV den çok az veya hiç etkilenmeyerek üreticilerin uzun ömürlü nesneler üretmesine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca Tardigrade, insan sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğundan dolayı, düşük VOC’li ve alerjik etkisi bulunmayan hammaddeleri ve formül düzeneklerini özellikle tercih etmektedir.

EPOKSİ DÖKÜM REÇİNELERİ
Epoksi reçine sistemleri ile oluşturulan döküm malzemeleri, diğer düşük performanslı reçine sistemlerine göre yeterince esnektir ve mekanik olarak dayanıklıdır. Ayrıca, epoksi reçine ile çalışmak daha az toksiktir ve epoksi daha kullanıcı dostudur.
POLİÜRETAN DÖKÜM REÇİNELERİ
Poliüretan reçine sistemleri ile oluşturulan döküm malzemeleri, diğer düşük performanslı reçine sistemlerine göre çok iyi darbe direncine sahiptir. Ayrıca, hızlı kürlenmeleri (yüzey kuruması) ve rahatsız edici koku içermemeleri tercih edilen özelliklerinin başında gelir. Poliüretanlar ihtiyaç halinde olağanüstü esnek tasarlanabilmektedir. Mükemmel termal stabiliteye ve düşük ısı direncine sahip olmaları bu reçine grubunu öne çıkarmaktadır.
Döküm reçinesi, nihai ürün ile bütünleşmek üzere kullanılan, iki bileşenli, solventsiz, bileşenlerin karışımı sonrası kürlenen / katılaşan birreçine tipidir. Döküm reçine sistemi termoset yapıya sahiptir. Kimyasal reaksiyon bir çapraz bağlama reaksiyonu yoluyla gerçekleşdiğinden dolayı termoplastiklerin aksine geri dönüşü yoktur.
Döküm reçinelerinin tipik kullanımları:
• Elektrikli bileşenlerin (transformatörler, izolatörler, kapasitörler, yarı iletkenler, montajlar) dökümü ve imalatı,
• Kablolar ve teller için açık temas noktalarının (kollar, enerji ve telefon hatları gibi yeraltı kablo dalları) kaplanması,
• Eritme saksı bileşenleri,
• Hızlı prototipleme,
• Bina ve anıt restorasyonu,
• Döküm için gerekli kalıpların döküm reçinesi ile kaplanması ve sertleştikten sonra orijinal parçanın çıkarılması imalatı,
• Model oluşturma (akarsu, nehir, göl vb. kopyaları) ,
• Soğuk sır oluşturarak çizilmeye ve hava koşullarına dayanıklı yüzey koruması,
• Renkli veya renksiz el sanatları için sır benzeri yüzeyler oluşturulmasıdır.

DÖKÜM KARAKTERİSTİKLERİ
Epoksi reçine uygulanmadan önce, mermer Uygulamaya bağlı olarak, aşağıdaki nihai özellikler genellikle kürlenmiş döküm reçinesinin genel karakterini ifade etmektedir :
• Mukavemet, elastikiyet, sertlik, kırılma tokluğu gibi mekanik özellikler,
• Genleşme katsayısı, ısı direnci, termal iletkenlik, camsı geçiş sıcaklığı gibi termal veya termo-mekanik özellikler,
• Dielektrik dayanımı, yalıtım direnci, geçirgenlik, izleme direnci gibi elektriksel özellikler, 
• Kimyasal direnç, yangına karşı dayanım, yapışma, şeffaflık gibi kimyasal / fiziksel özelliklerdir.
Döküm reçinelerinin, işleme ve sertleştirme sırasında önem arzeden sıvı haldeki özellikleri ise şu şekildedir :
• Viskozite: Dökülecek gövde veya şeklin küçük boşlukları ve açıklıkları varsa, mükemmel ve kabarcıksız döküm ancak viskozite yeterince düşük olduğunda mümkündür.
• Reaktivite: Çapraz bağlama reaksiyonunun reaksiyon hızı, kap ömrünü ve viskoziteyi belirler. Çapraz bağlama reaksiyonu kürleşme süresine doğrudan bağlıdır.
• Koruma: Döküm reçinesi, transformatörlerde ve yüksek gerilim sargılarında elektrik yalıtımı, kir ve neme karşı koruma için kullanılmaktadır.
DÖKÜM KARAKTERİSTİKLERİ
Epoksi reçine uygulanmadan önce, mermer Uygulamaya bağlı olarak, aşağıdaki nihai özellikler genellikle kürlenmiş döküm reçinesinin genel karakterini ifade etmektedir :
• Mukavemet, elastikiyet, sertlik, kırılma tokluğu gibi mekanik özellikler,
• Genleşme katsayısı, ısı direnci, termal iletkenlik, camsı geçiş sıcaklığı gibi termal veya termo-mekanik özellikler,
• Dielektrik dayanımı, yalıtım direnci, geçirgenlik, izleme direnci gibi elektriksel özellikler, 
• Kimyasal direnç, yangına karşı dayanım, yapışma, şeffaflık gibi kimyasal / fiziksel özelliklerdir.
Döküm reçinelerinin, işleme ve sertleştirme sırasında önem arzeden sıvı haldeki özellikleri ise şu şekildedir :
• Viskozite: Dökülecek gövde veya şeklin küçük boşlukları ve açıklıkları varsa, mükemmel ve kabarcıksız döküm ancak viskozite yeterince düşük olduğunda mümkündür.
• Reaktivite: Çapraz bağlama reaksiyonunun reaksiyon hızı, kap ömrünü ve viskoziteyi belirler. Çapraz bağlama reaksiyonu kürleşme süresine doğrudan bağlıdır.
• Koruma: Döküm reçinesi, transformatörlerde ve yüksek gerilim sargılarında elektrik yalıtımı, kir ve neme karşı koruma için kullanılmaktadır.
DÖKÜM KARAKTERİSTİKLERİ
Epoksi reçine uygulanmadan önce, mermer Uygulamaya bağlı olarak, aşağıdaki nihai özellikler genellikle kürlenmiş döküm reçinesinin genel karakterini ifade etmektedir :
• Mukavemet, elastikiyet, sertlik, kırılma tokluğu gibi mekanik özellikler,
• Genleşme katsayısı, ısı direnci, termal iletkenlik, camsı geçiş sıcaklığı gibi termal veya termo-mekanik özellikler,
• Dielektrik dayanımı, yalıtım direnci, geçirgenlik, izleme direnci gibi elektriksel özellikler, 
• Kimyasal direnç, yangına karşı dayanım, yapışma, şeffaflık gibi kimyasal / fiziksel özelliklerdir.
Döküm reçinelerinin, işleme ve sertleştirme sırasında önem arzeden sıvı haldeki özellikleri ise şu şekildedir :
• Viskozite: Dökülecek gövde veya şeklin küçük boşlukları ve açıklıkları varsa, mükemmel ve kabarcıksız döküm ancak viskozite yeterince düşük olduğunda mümkündür.
• Reaktivite: Çapraz bağlama reaksiyonunun reaksiyon hızı, kap ömrünü ve viskoziteyi belirler. Çapraz bağlama reaksiyonu kürleşme süresine doğrudan bağlıdır.
• Koruma: Döküm reçinesi, transformatörlerde ve yüksek gerilim sargılarında elektrik yalıtımı, kir ve neme karşı koruma için kullanılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi