YÜKSEK PERFORMANSLI
KOMPOZİT YAPILAR

Güçlü özelliklere sahip bir deniz aracı üretebilmek için ağırlığını arttırmadan gerekli tüm fiziksel ve mekanik özellikleri dengelemek oldukca zordur, fakat gereklidir. İleri teknoloji içeren polimerik bir reçinenin performans ölçütlerini tanımlamak ve bu ölçütleri karşılayacak bir formül tasarlamak iyi planlanmış kimyasallar, titiz test çalışmaları, derin bilgi birikimi ve aktif deneyim gerektirir.

GÜVENİLİRLİK & PERFORMANS
Tardigrade, reçine ve sertleştirici formül kombinasyonlarında (A ve B komponentleri) , yorulma mukavemeti, sıkıştırma mukavemeti, termal reaksiyon sıcaklığı etkisi ve yapışma mukavemeti itibarı ile, zirve noktalarını karşılaştırmak için sürekli kendini yenileyen Ar&Ge çalışmaları yapmaktadır.

Nitelikli ürünler sertlik, gerilme dayanımı, gerilme uzaması, eğilme dayanımı, sıcaklık sapma değerleri, darbe dayanımı ve nem tolerans etkisi için sürekli geliştirme testlerine tabi tutulur. Bu test seviyesi, bir formüldeki herhangi bir değişikliğin, başka bir özelliği yitirmeden bir veya daha fazla ürünün özelliğinin iyileştirilmesini amaçlar.

YÜKSEK KALİTE

Sertleştiriciler, dolgu maddeleri, elyaflar ile birlikte kullanılan epoksi reçineler, tekne onarımı ve yapımı için mevcutta en çok kullanılan, çok amaçlı ve çok yönlü malzemelerden biridir.

Tardigrade, “Teknik Çözümler Departmanı” ile, tekne yapımında ve tekne onarımında kullanılmak üzere iki bileşenli (reçine ve sertleştirici) epoksi, poliüretan, poliürea ve polyaspartik sistemler sunmaktadır. Kolay kullanım faktörünü de gözardı etmeden tasarlanan tüm reçine formülleri maksimum fiziksel özellikler sağlayacak şekilde argeleştirilmektedir.

ODAK NOKTAMIZ

Üstün mekanik özellikler, mükemmel yapışkanlık, geliştirilmiş yorulma direnci, su geçirimsizlik, mükemmel kimyasal direnç deniz araçlarında kullanılan epoksi sistemlerin önemli özelliklerinden bazılarıdır.

Buna ek olarak, deniz araçlarında epoksi reçinelerin kullanılması, VOC salınımlarını da düşürmektedir. Böylelikle üreticilerin zorlu çevre şartlarına uymalarına yardımcı olmaktadır.

Denizcilik endüstrisinin, belirli amaç ve beklentilerini dikkate alarak farklı tercih geçişlerine hizmet vermeye çalışmak önem arzetmektedir. Bazı düşük veya orta performans tercihli kompozitleri oluşturmak için kullanılan polyester reçine, marin sektöründe de mevcuttur. Ancak, yüksek performans gerektiren ahşap teknelerde, yarış teknelerinde ve yatlarda epoksi reçine, yüksek performanslı kompozit üretmek için tercih edilmektedir.

Yüksek mekanik özellikler, mükemmel yapışma mukavemeti, geliştirilmiş yorulma direnci, su yalıtım özelliği, ağırlık azaltma ve mükemmel kimyasal direnç, deniz kompozitlerindeki epoksi reçinelerinin sağladığı ve aranan temel özelliklerdir. Buna ek olarak, deniz kompozitlerinde epoksi reçinelerin kullanımı VOC emisyonlarını azaltmaktadır. Dolayısıyla kompozit parça üreticilerinin dünya standartlarını karşılamasına katkıda bulunmaktadır.

TALEP VE BÜYÜME
Denizcilik sektöründe kompozit malzeme talebini ön plana çıkaran iki ana faktör bulnmaktadır:

  • Geleneksel ağır tonajlı metal teknelerin yerine kompozit odaklı yeni nesil teknelerin ikame olması,
  • Endüstriyel tarzda tekne üretimi yapan işletmelerin daha hızlı ve daha fazla üretim yapma isteğidir.

Tekne ve yat imalatçıları, daha fazla yakıt verimliliği sağlamak, daha yüksek hız üretebilmek ve yeni gereksinimleri karşılayabilmek için hafif fakat güçlü tekneler geliştirmek amacıyla sürekli çalışmaktadırlar. Bu da yüksek performans özellikleri içeren, epoksi, poliüretan, poliürea ve polyaspartik gibi reçinelere olan talebi oldukça artırmaktadır.
Sektöre ivme kazandıran bir diğer faktörde, marin endüstrisinde karbon elyaf kompozit kullanımının artmasıdır. Karbon elyaflar, her tip polimerik reçine ile uyumlu olmakla birlikte

özellikle epoksi sistemler ile son derece uyumludur. Dolayısıyla, yarış teknelerinde ve yatlarda, karbon elyaf-epoksi laminasyonu adına daha yoğun kullanım sahaları oluşmaktadır.
Karbon elyaf maliyeti, cam elyafına kıyasla çok daha yüksektir. Bu da tüm tekne imalatlarında karbon elyaf-epoksi reçine kullanımına belirli bir sınır getirmektedir. Ağırlık faktörünün önemli olduğu, fakat çok yüksek mekanik performansa ihtiyaç duyulmayan detaylarda ise endüstriyel kullanım cam elyaf-epoksi reçine laminasyona doğru kaymaktadır.

YAPIŞTIRICI ÖZELLİKLER
Epoksi reçineler, alternatif reçine sistemlerine kıyasla çok daha iyi ve kalıcı yapışma özelliklerine sahiptir. Yüksek yapışma, özellikle mikro çatlamaya karşı direnç ve sandviç konstrüksiyon kullanırken ayrıca önem arzeder. Çekirdek ve laminant arasındaki bağ, genellikle laminatın en zayıf halkasıdır. Epoksi reçine siteminin üstün yapışma özellikleri, ciltler ve çekirdek arasındaki arayüzün gücünü büyük ölçüde arttırmaktadır.
MEKANİK ÖZELLİKLER
Polimerik reçine sistemlerinin iki önemli mekanik özelliği bulunmaktadır :
• Gerilme mukavemeti
• Sertlik
Yedi günlük tam kürünü alma süresinden sonra, yüksek performas reçine sistemlerinin, alternatif düşük performanslı reçine sistemlerine göre gerilme mukavemetinin daha yüksek olduğu tespit edilmektedir. Daha da önemlisi, güçlendirme sonrası oluşan fark geçen zaman içerisinde artarak devam etmektedir. 

Sonuçlar iki kategoride kıyaslanabilir :
1- YAPISAL
Tam kürleşme süresini tamamlamış bir yüksek performans reçine ile oluşturulmuş laminant, alternatif düşük performans reçine ile oluşturulmuş laminanta göre çok daha yüksek gerilme mukavemeti ve yapısal sertlik sağlamaktadır. Yüksek performans reçine sistemleri içerisinde geniş kullanım olanakları itibarı ile solventsiz epoksi reçine sistemleri öne çıkmaktadır.
2- UZUN DÖNEM KULLANIM KARARLILIĞI
Düşük performans reçine sistemleri, genel olarak % 7’ye kadar ulaşan boyutlarda büzüşmektedir. Kürleşme devam ettiğinden dolayı bu etki hemen belli olmayabilir. Bu sorun birçok eski
teknede gözlenmektedir. Buna karşılık, yeni nesil yüksek performans reçine sistemleri özellikle de epoksi reçineler, zaman içerisinde en fazla % 2 ye kadar büzüşürler. Bu da alternatiflerine göre çok kararlı bir yapı oluşmasını sağlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi